onsdag 10 december 2008

Insamlingsstiftelsen European MS Foundation

Stiftelsen har startats för att förbättra situationen för de som insjuknat i MS. Stiftelsen samlar in medel för tre områden i första hand, ökad kunskap om MS, ökade ekonomiska möljigheter till rehabilitering och ökade forskningsanslag. Vem som helst kan skänka ett bidrag till stiftelsen.

Här kan vi som har MS söka ekonomiskt stöd. Vill du veta mer så läs här.

Inga kommentarer: